جامعه شناسی

خلاصه ای از کتاب چیستی علم آلن چالمرز


مقدمه

در عصر جدید به علم ارج بسیاری گذاشته می­­شود. عموم می­پندارند که علم دارای خصوصیاتی ویژه است که می­تواند به عنوان محک تشخیص سره از ناسره قرار گرفته و «علمی بودن» نوعی امتیاز محسوب می­شود. کتاب با سوال علم چیست؟ آغاز می­شود. سوالی که با جواب به آن چرایی و چگونگی مرجعیت علم بیش از پیش آشکار می­شود. سوال دوم را ما چنین می­پرسیم: آیا هر آنچه علم می­گوید حقیقت است؟. پاسخ به این سوال مستلزم شناخت پارادایم­های علمی و راههای کسب علم می­باشد. روش علمی یکی از راههای رسیدن به شناخت و بزعم بسیاری بهترین روش می­باشد. روش علمی جمع­آوری واقعیات، پردازش آنها و استخراج نظریه است. در این میان کسانی همچون فایرابند در کتاب «بر ضد روش: طرح یک نظریه شناخت هرج و مرج گرایانه» معتقد است که علم هیچ خصوصیت ویژه­ای ندارد که آن را ذاتا برتر از دیگر شاخه­های معرفت، مثل افسانه­های باستانی یا سحر و جادوگری بدانیم. فلسفه علم تاریخی دارد. فرانسیس بیکن کوشید چیستی روش علم جدید را بیان کند.


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 23:23  توسط فیروزی  | 

نظریه های مهم درباره قشربندی اجتماعی

 

به نام خدا

نظریه های مهم درباره قشربندی اجتماعی 

                مقدمه

مردم در مناسـبات متقـابل خود با دیگران ، آنان را از نظر پایگـاه اجـتماعی در موقـعـیت های بالا و یا پایین طبقه بندی می کنند، به همین لحاظ جامعه دارای بخـش های متفـاوت و متشکل از قـشـرهای گوناگون می شود که با نظام سـلسله مـراتبی مو جود مطابقـت دارد.آن هایی که توانا و قـدرتمـنـد هـسـتند در لایه بالای جـامعه و دیگـران در لایه هـای پایین قرار می گیرند، قـشربندی اجتماعی نیز از کـنـش مـتقابل میان افراد جامعه به وجـود می آیـد .زمانی که افـراد جـامعه طی مدتی طولانی با هـم کـنـش متقابل داشـته باشـند، تمایـل دارند که افـراد و گروه هایی که با هم تفـاوت دارند را  با یکـدیگر مقایسه و رتبه بندی کنند، از اینجـاست که بحـث از قـشـربـندی اجـتماعی، عـلل و عوامل موثر بر آن و قشربندی اجتماعی در جـوامع به میان می آید که این مقاله درصدد بررسی مطالعه نظریات مهم پیرامون آن از دیدگاه  های مختلف می باشد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام تیر ۱۳۹۰ساعت 18:5  توسط فیروزی  | 

بررسی تاثیر قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبیرستان علامه حلی(تیزهوشان)تهران

 

1-1-موضوع:بررسی تاثیر قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبیرستان علامه حلی(تیزهوشان)تهران

    1-2-مقدمه

پیشرفت تحصیلی و قشر بندی اجتماعی ، موجد و مشوق تحقیقات زیادی در حیطه وسیع علوم اجتماعی هستند ، مفاهیم اجتماعی بنا به انتزاعی بودن ، متغیر بودن و موثر بودنشان در جامعه از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار می گیرند . پیشرفت تحصیلی به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه رشته هایی نظیر علوم تربیتی ، روان شناسی و جامعه شناسی قرار گرفته است و این رشته ها هر کدام با توجه به دیدگاهها و مسائل محوری خود نیز به شیوه های متفاوتی به این پدیده پرداخته اند . از طرف دیگر پدیده پیچیده قشربندی اجتماعی که اکثراً آن را با مفاهیمی نظیر طبقه اجتماعی و نابرابری اجتماعی در یک راستا فرض می کنند نیز مورد توجه علومی نظیر جامعه شناسی و علوم سیاسی قرار می گیرد و شاید با کمی اغماض بتوان گفت که این بحث به ویژه در جامعه شناسی یکی از اساسی ترین بحث های پس از پیدایش چامعه شناسی تاکنون بوده است . به نحوی که از اولین جامعه شناسان نظیر امیل دورکیم ،کارل مارکس و تا جامعه شناسان جدید در این زمینه کار کرده اند . آنچه در این زمینه جالب توجه است این است که با گذشت زمان نه تنها بحث قشربندی و نابرابری اجتماعی کهنه نمی شود ، بلکه روز به روز به وسعت کارایی که به قشربندی توجه دارند ، افزوده می شود . این دو پدیده نه تنها جدای از هم مورد بررسی های متعددی قرار گرفته اند ، بلکه در ارتباط با هم نیز بویژه در تحقیقات اخیر مورد توجه بوده اند که در این تحقیق سعی دارم رابطه بین این دو را تا حدودی روشن سازم . رابطه ای که بین این دو مفروض است یک رابطه همبستگی متقابل است به عبارت دیگر آنچه که فرض اولیه می باشد این است که قشربندی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی میزانی از تغییرات یا روند حرکت را تعیین می کند . در زمینه تأثیر قشربندی اجتماعی در پیشرفت تحصیلی فرض این است که قشربندی اجتماعی به عنوان یک عامل تعیین کننده در زمینه پیشرفت تحصیلی مطرح است و بر آن تأثیر می گذارد و بر عکس پیشرفت تحصیلی نیز به نوبه خود بر قشربندی اجتماعی تأثیر می گذارد و بنا به محتوایش در زمینه تحکیم یا تغییر پایه های قشربندی اجتماعی عمل می کند . لیکن از رابطه دوجانبه فوقِ ما در این تحقیق به خاطر محدودیت هایی که وجود دارد ، به قسمت اول این رابطه دو جانبه می پردازیم و می خواهیم نشان دهیم که قشربندی اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی عمل می کند و در این زمینه پیشرفت تحصیلی تعیین کننده است .  

    


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 20:14  توسط فیروزی  | 

چکیده کتاب جامعه شناسی دین؛ اثر ملکم همیلتون، ترجمه محسن ثلاثی.

 

چکیده کتاب جامعه شناسی دین؛ اثر ملکم همیلتون، ترجمه محسن ثلاثی.

فصل اول:

جامعه شناسی دین چیست؟

به گفته ماکس ‌وبر، جوامع پیشین در « باغ جادوئی» زندگی می‌کردند حال آنکه جوامع نوین شاهد نوعی افسون ‌زدایی همه جانبه در جهان بوده‌اند. با توجه به این قضیه، جوامع گذشته چگونه می‌توانستند در یک جهان افسون ‌زده زندگی و امرار معاش کنند؟ از این رو، وظیفة اصلی جامعه ‌شناسی دین تبیین وجود باورداشتها و عملکردهای مذهبی در جامعه بشری بود. یکی از نظریه‌های‌ جامعه‌شناسان سدة بیستم دربارة دین این است که دین به هیچ ‌روی پذیرای تحلیل جامعه‌شناختی نیست. بنابراین نظر، دین نهاد خاصی است که از نوعی سرچشمه ‌بنیادی و خصلت روحی غیرطبیعی مایه می‌گیرد و جز با تعابیر مذهبی و روحی نمی‌توان آن را به صورت دیگری بازشناخت. این نظریه از دیدگاه جامعه ‌شناختی دین فاقد انسجام منطقی است چه آن که متن دین براساس هر زمان و مطابق با رهیافتهای اجتماعی مختلف آن، کامل و اصلاح شده است. از مهمترین نکاتی که در این بحث (جامعه‌شناسی دین) برمی‌آید این است که جامعه‌شناسی دین باید در رویکردهای ما نسبت به دین تأثیری بگذارد حال، چه از موضع خوشایند دینی کارمان را آغاز کنیم ویا از موضع ناخوشایند. خلاصه آن که جامعه شناسی دین با این قضیه سروکار دارد که باورداشتهای مذهبی چیستند و تحت چه شرایطی پدید می‌آیند.


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 20:7  توسط فیروزی  | 

مدرنیته از نظر آنتونی گیدنر


 مدرنیته از نظر آنتونی گیدنر برای درک موقعيت خود و جامعه در سطح جهانی و تاثیرات متقابل جامعه خود و جامعه جهانی، نیازمند به شناخت جهانی که در آن زندگی می کنیم هستیم و یکی از راههای این شناخت، آشنایی با مسیر حرکت جوامع، خصوصا جوامع سرمایه داری و صنعتی با همه ابعادش است به این دلیل که این جامعه با ویژگی مهمی که دارد یعنی خصلت جهانشمول اش همه جوامع را تحت تأثیر خود قرار داده است و در این راه آثار و تحلیل های گیدنز دربازه مدرنیت و تأثیرات فردی و اجتماعی روند توسعه مدرنیت، می تواند کمک قابل توجه ایی در شناخت مان داشته باشد برای گیدنز مدرنیت آنچنان اهمیت دارد که وی رشته جامعه شناسی را بعنوان مطالعه مدرنیت تعریف کرده است و چون او مهمترین فیلسوف اجتماعی معاصر در انگلستان است و در طول 30 سال گذشته کتابهای زیادی را با هدف آموزش دانشجویان علوم اجتماعی انتشار داده است نام و آثار او در اغلب کتب علوم اجتماعی جند دهه اخیر آمده است و اندیشه هایش تأثیر عمیقی بر دانشمندان انگلیسی زبان داشته است البته او مهمترین شخصیت فکری حزب کارگر انگلستان است و اندیشه های اجتماعی وی به همراه نظرات سیاسی اش بعد از پیروزی حزب کارگر در انتخابات انگلستان اهمیت بیشتری یافته است او درباره مدرنیت و اهمیت آن چنین می گوید که : «واژه مدرنیت را به معنای بسیار کلی بکار می برم تا به نهادها و شیوه های رفتاری خاصی اشاره کنم که نخست در اروپای پس از دوران فئودالی استقرار یافتند و در قرن بیستم بود که با سرعتی روزافزون به لحاظ آثار و عوارض شان وارد تاریخ جهان شدند. (کسل 1384:403) یا بعبارتی دیگر «مدرنیت به شیوه های زندگی یا سازمان اجتماعی مربوط می شود که از سده هفدهم به بعد در اروپا پیدا شدند و بتدریج نفوذی کم و بیش جهانی پیدا کرد. (گیدنز، 1377 : 4). او معتقد است که اینگونه نگریستن به جنبه های واقعی زندگی اجتماعی جوامع و دریافت مسیر حرکت آنها ما را با واقعیات زندگی آشنا می کند و افراد می توانند در روند این حرکت تأثیر بسزایی داشته باشند به شرط آنکه مدرنیته را یک بعدی ندیده و ابعاد گوناگون آنرا مورد بررسی قرار دهند در این باره او می گوید: «مدرنیته را می توان بطور خام معادل با دنیای صنعتی دانست به شرط آنکه متوجه باشیم که  صنعت گرایی، یگانه بعد نهادی مدرنیته نیست. (کسل، 1384:403 )او مدرنیته را با ابعادش گونان و گسترش جهانی آنرا در همه ابعادش مورد بررسی قرار داده است و در تعریف آن اینچنین بیان می کند «مدرنیت در  ساده ترین صورت شکل مختصر شده تعبیر جامعه مدرن یا صنعتی است اگر بدقت نگاه کنید مدرنیت مربوط می شود اولا به مجموعه معینی از طرز تلقی ها نسبت به جهان و نسبت به ایده های جهانی، بعنوان جهانی آزاد برای تغییر درست و با دخالت انسان، ثانیا نهادی پیچیده بویژه تولید صنعتی و اقتصاد مبتنی بر بازار، ثالثا حد معینی از نهادهای سیاسی از جمله دولت- ملت و دموکراسی توده ای، در نتیجه این ویژگیهاست که مدرنیت بطور کلی از نظم اجتماعی پویایی بیشتری برخوردار است جامعه مدرن جامعه ایی است فنی تر، با نهادهای پیچیده که برخلاف فرهنگ گذشته در آینده زندگی می کند تا در گذشته.» (پیرسون، 1380 : 166 و 165) و نظرش این است آنچه را که در غرب اتفاق افتاده است متفاوت از ویژگیهای دیگر جوامع و با تمدن های دیگر می باشد و همانند وبر معتقد است که ویژگی سرمایه داری و صنعتی غرب متفاوت از سایر جوامع است در دنیای غرب طی یک سلسله حوادث معین و پی درپی از ابتدای رشد اولیه صنعتی یک سری ویژگیهایی در این جوامع شکل گرفته است که خصلت جهانی یافته اند برخلاف جوامع کهن قبلی که هر چند شرایط ویژگیهای صنعتی را دارا بودند ولی با این سرعت و شتاب در همه جنبه های خصوصی زندگی اجتماعی افراد جامعه انسانی رخنه نکرده بودند او مدرنیت را در چهار بعد مورد شناسایی قرار می دهد که عبارت از سرمایه داری، صنعت گرایی، پدیده مراقبت و نظارت و صنعتی شدن جنگ می باشد و برای هر یک نیز ویژگیهای خاصی در نظر می گیرد و ظهور مدرنیت در جوامع غربی را با توسعه و گسترش یک نوع نظم اقتصادی همراه می داند و همچنین معتقد است که با شکل گیری سرمایه داری و صنعتگرایی یک سری مشخصه های خاص شکل گیری و گسترش فرآینده آن موثر بودند توسعه صنعت غرب به یک سری مناسبات اجتماعی خاص بستگی داشت تا این مناسبات بتوانند در بکارگیری وسیع ماشین آلات گوناگون و شیوه های نوین تولیدات صنعتی هماهنگ باشند صنعتی که با فن آوری نوین و توسعه تمدن مبتنی بر ماشین و پیشرفت علم و تکنولوژی همراه باشد و برای مناسبات سرمایه داری متاثر از نظرات


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:56  توسط فیروزی  | 

ایران بین دو انقلاب (آبراهام یان)


ایران بین دو انقلاب    چکیده «ایران بین دو انقلاب» عنوان کتابی است با موضوع تاریخ تحولات ایران معاصر از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 که توسط پروفسور یرواند آبراهامیان استاد تاریخ کالج باروک دانشگاه نیویورک به زبان انگلیسی نگاشته شده است و "احمد گل محمدی" و "محمد ابراهیم فتاحی" آن را به فارسی ترجمه کرده‌اند. این کتاب در سه بخش به رشته تحریر در آمده است. بخش یکم پیشینه تاریخی مشتمل بر سه فصل (1.سده نوزدهم 2. انقلاب مشروطه 3. رضا شاه)، بخش دوم (سیاست ستیزی اجتماعی مشتمل بر پنچ فصل (4. نظام سیاسی در حال دگرگونی: از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار 5. نظام سیاسی در حال دگرگونی: از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی 6. حزب توده 7. پایگاه طبقاتی حزب توده 8. پایگاه قومی حزب توده) و بخش سوم ایران معاصر مشتمل بر سه فصل (9. سیاست توسعه‌ی ناهمگون 10. مخالفان 11.انقلاب اسلامی) است. رهیافت پروفسور آبراهامیان  نئومارکسیستی تامپسونی است و  طبقه را در بستر تاریخی و تعارض اجتماعی آن با دیگر طبقات موجود در نظر می گیرد او در تبیین دوانقلاب معاصرایران به علت العلل را عامل اقتصادی می داند . توسعه ناهمگون را علت العلل انقلاب اسلامى و پیچیدگى صورت بندى اجتماعى در ایران را از علل رخ دادن جنبش ها و انقلاب ها در تاریخ معاصر ایران مى داند. آنچه که آبراهامیان بدان کمتر توجه کرده است نقش مذهب در جامعه ایران است که حتی عوامل دیگر نیز تحت الشاع آن قرار می گیرد.    واژگان کلیدی: انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی، توسعه ناهمگون، طبقه، گروه های قومی ، احزاب سیاسی، استبداد سلطنتی مذهب،  ناسیونالیسم ، سکولاریسم، 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:44  توسط فیروزی  |